KULL 2017


Kull 4

Tête Rouge of Cavycastle * BIR-15 NCH Cavymix Guinnie

Født: 21.08.2017

Gutt - Sheltie, Golden/White 

Gutt - Sheltie, Golden/White, DOA


Kull 5

NCH Pongos Love At First Sight * Pongos Chiqiuta

Født: 07.09.2017

Jente - Skinny, Golden/White

Gutt- Skinny, Golden/White

Gutt- Skinny, Chocolate/Cream

Gutt- Skinny, Sepia/Cream


Kull 6

Shady´s Lyn * NpCH NMpet-17 Pongos Tiny Little Thing

Født: 27.11.2017

Gutt- Pet m/virvler, Chocolate/Cream/White

Gutt- Pet, Chocolate/Cream/White

Jente- White/Buff/Chocolate 


Kull 7

Mamuts Baciami * NCH DKCHpb Streaker´s Go Go Girl 

Født: 17.12.2017

Jente - Skinny, Black/Golden 

Jente - Skinny, Black/Golden

Jente - Skinny, Black/Golden

Jente - Skinny, Black, Ikke levedyktig. 

Jente- Skinny, Black/Golden, DOA


Kull 8

Teaser of Cavycastle * NCH NjrV-16 BOY9-16 Tamara of Cavycastle

Født: 20.12.2017

Jente - Texel, White/Black/Golden

Gutt - Texel, Black/White/Golden